Aug 022011
 
Share

Locative case - examples

When do you use the Locative case in Polish?

The good news is – the Locative is always used with certain prepositions; what’s even better, the number of these prepositions is finite – there are only five of them (or you could argue and say ‘five and a half’, because one preposition comes up in two forms).

Another good news – the name “Locative” is not misleading, and if you thought it should have something to do with location, you were absolutely right – it does – well, in most instances;)
Also, if you look at the examples, you will notice that this ‘location’ can cover both ‘location in space‘ and ‘location in time‘.

For bad news – scroll down, it’s hidden underneath the first chart…

Examples of prepositions used with the Locative case

PrepositionQuoteSloppy translationMini-dictionaryGossip Column

Who? When? Why?
o
= about, of

o kim? o czym?
Wiem o kobietach i o ich problemach
O byłych facetach, których już nie ma.


90% words in this song are in the Locative case, so listen to the whole song
I know about women and about their problems
About their ex-boyfriends
wiedzieć - to know
o kobietach - about women
kobieta - a woman
i - and
ich - their
problem:)
były - ex-
facet - a guy, boyfriend
którzy - that, who
już - already
nie ma - is/are gone, not present, not available
2009
vocalist: Anna Wyszkoni
album: "Pan i Pani"
Miałem dziesięć lat
Gdy usłyszał o nim świat
W mej piwnicy był nasz klub


More?
When I was ten
The world heard about him
Our club was in my basement
mieć - to have
dziesięć - ten
rok/ lata - year/years
mieć - to have
dziesięć - ten
rok/lata - year/years
gdy - when
usłyszeć - to hear
on/ o nim - he/ about him
mieć - to have
dziesięć - ten
rok/ lata - year/ years
gdy - when
usłyszeć - to hear
on/ o nim - he/ about him
świat - the world
w - in
ma/ moja - my
piwnica - basement
być/ był - to be/ there was
nasz - our
klub - a club:)


usłyszeć - to hear
1982
band: Perfect
This song is their most famous piece.
Często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy - w nich miłość
głupie listy - w nich uśmiech


Listen to the whole song
I often think about you
I often write to you
stupid letters - there's love in them
stupid letters - there's a smile in them
często - often
myśleć - to think
ty/ o tobie - you/ about you
głupi - stupid
list - a letter
one/ w nich - they/ in them
miłość - love
2007
lyrics: Halina Poświatowska
vocalist: Janusz Radek
album: "Dziękuję za miłość"
w
= in, at
(w kim? w czym?)
Poznałem cię
w przydrożnym bistro.
Romantycznie jadłaś schab.


Listen to the whole song
I met you in a small restaurant by the road,
You were eating a loin of pork
in a romantic way
poznać - to meet
cię - you
przydrożny/e/a - roadside
bistro:)
romantycznie - in a romantic way
jeść - to eat
schab - a loin of pork
- 1990s
- Kabaret Otto
(a musical comic group)
- title of the song:
Pizza i pyzy (Zasmażka)
Siedzę w pustej knajpie, wszyscy już odeszli w ciemną noc
Kelner zbiera szklanki, zaraz mnie wypędzą znowu stąd.


Watch the video
I'm sitting in an empty pub,
everyone has left into the dark night
The waiter is collecting glasses
Soon, they are going to kick me out of here again
siedzieć - to sit
pusta/e/y - empty
knajpa - a pub
wszyscy - everybody
już - already
odejść - to leave
ciemna/e/y - dark
noc - night
kelner - a waiter
zbierać - to collect, put away
szklanka - a glass
zaraz - soon
ja/ mnie - I/ me
wypędzić - to expel/ kick out
znowu - again
stąd - from here
1980s
band: KSU
W kinie , w Lublinie – kochaj mnie!
W Kłaju , w tramwaju – kochaj mnie!
Nie marudź , nie szlochaj ..
ale z całej siły kochaj!


Watch the video
Love me in Lublin, at the cinema,
Love me
In Kłaj, on a tram
kino - a cinema
Lublin:)
kochać - to love
ja/ mnie - I/me
Kłaj:)
tramwaj - a tram
2001
band: Brathanki
album: "Patataj"
Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gdy gwiazdy spadają
A dyskoteka gra


Listen to the whole song
Cicadas on the Cyclades
At nigh when the stars are falling
And there's music in the disco
cykada - a cicada
Cyklady - the Cyclades
noc - night
gdy - when
gwiazda - a star
spadać - to fall
a - and
dyskoteka - a disco
grać - to play
1981
band: Manaam
we
(replaces "w" before certain consonants or consonant clusters)
= in, an
Bo we mnie jest seks,
Co pali i niszczy.
Dziesiątki już serc
Wypalił do zgliszczy.


More?
Because there's sex in me
Sex that burns and destroys
It has already burnt dozens of hearts to ground.
bo - because
ja/ mnie - I/me
być/ jest - to be / is
co - which
palić - to burn
i - and
niszczyć - to destroy
dziesięć - ten
dziesiątki - dozens
już - already
serce - a heart
wypalić - burn out
do - to
zgliszcza - charred rubble
1960s? 1970s?
vocalist: Kalina Jędrusik
Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Po co więc wracasz do tamtych lat?
Zgubionych dni nie znajdziesz już,
Choć przejdziesz świat i wszerz i wzdłuż.


The whole song
Wind swept flowers in the hair,
So why do you want to go back to those years?
You won't find lost days.
Even if you travel the length and the breadth of the world
kwiat - a flower
włosy - hair
potargać - to tangle, sweep
wiatr - wind
po co? - what for?
więc - so
wracać - to return
do - to
tamten/ tamte - that/those
rok/ lata - a year/years
1968
band: Czerwone Gitary
Miły mój
Ty zawsze przy mnie stój
We śnie, na jawie
Spotkajmy sie na kawie


The whole song
My darling
Please, always stay with me,
In a dream and in the real world
Let's meet for coffee
miły - nice, lovely
mój - my/ mine
ty - you
zawsze - always
ja/ mnie - I/ me
stać - to stand
sen - dream
jawa - reality
spotkać się - to meet
przy - at
kawa - coffee
2005
vocalist: Maria Peszek
from her debut album "Miasto mania"
na
= on

(na kim? na czym?)
Jedzie jedzie wózek
a na wózku Buzek
raz dwa trzy cztery
maszerują wyższe sfery
Za nim Lepper jedzie
po nim lepiej będzie.


Watch the video
A cart is coming,
there's Jerzy Buzek on it,
One, two, three, four,
High society is marching on
Behind him there's Andrzej Leper coming
It's going to be better after him.
jechać - to go
wózek - a cart
raz, dwa, trzy, cztery - 1, 2, 3, 4;)
maszerować - to march
wyższe sfery - high society
za - behind
on/ nim - he/ him
po - after
lepiej - better
być/ będzie - to be/ will be
2003
band: Püdelsi
Łapy, łapy, cztery łapy,
a na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa?
Kto dogoni psa?


More?
Paws, paws, four paws,
and on these paws there's a shaggy dog.
Who can catch up with that dog?
łapa - a paw
cztery - 4
a - and
pies - a dog
kudłaty - shaggy
kto - who
dogonić - to catch up with
1978
vocalists: Zygmunt Kęstowicz and Maciej Damięcki
from a TV programme for kids, entitled "Piątek z Pankracym" (= Friday with Pankracy the dog)
A w Krakowie na Brackiej pada deszcz,
gdy konieczność istnienia trudna jest do zniesienia,
w korytarzu i w kuchni pada też.


Listen to the whole song
And in Kraków, it's raining on Bracka street,
When the inevitability of existence is hard to deal with,
it's also raining in the corridor and in the kitchen.
a - and
Kraków:)
Bracka - Bracka Str.
padać - to fal
deszcz - rain
gdy - when
konieczność - necessity
istnienie - existence
trudny/e/a - difficult
być/ jest - to be/ is
znieść - to put up with
korytarz - a corridor
kuchnia - a kitchen
1998
vocalist: Grzegorz Turnau
lyrics: Michał Zabłocki
album: "To tu, to tam"
po

= after, on, up/down, across, along
(po kim? po czym?)
Tam była cukiernia,
po maturze chodziliśmy na kremówki.


Watch the video
There was a sweet shop over there,
after school-leaving exams we went there to buy cream puffs
tam - over there
być/ była - to be/ there was
cukiernia - a sweet shop
chodzić - to go, to walk
na - here: for
kremówka - a cream puff (?)
1999
John Paul II, visiting his hometown Wadowice
Lecz po nocy przychodzi dzień,
A po burzy spokój,
Nagle ptaki budzą mnie
Tłukąc się do okien

Listen to the whole song
But a night is followed by a day
and a storm is followed by quiet,
Suddenly birds wake me up by banging into windows
lecz - but
noc - night
przychodzić - come
dzień - day
a - and
burza - a storm
spokój - quiet, peacefulness
nagle - suddenly
ptak - a bird
budzić - to wake sb up
ja/ mnie - I/me
tłuc się - to bang into, to make noise
do - to
okno - a window
1975
band: Budka Suflera
album: "Cień wielkiej góry"
Będę szedł do ciebie przez puste ulice
Będę szedł do ciebie w gęstym tłumie
Po schodach, po schodach
Bedę szedł do ciebie jeszcze raz od nowa


Listen to the whole song
I will be coming to you
along empty streets
I will be coming to you
through the dense crowd
Climbing the stairs, climbing the stairs
I'll be coming to you one again, from the beginning
iść - to go
do - to
ty/ ciebie - you/ you
w - in
gęsty - thick, dense
tłum - a crowd
schody - stairs
jeszcze raz - once again, one more time
od nowa - from the start, from scratch
1992
band: Elektryczne Gitary
from their debut album "Wielka radość"
Uśmiech mam - to po mamie masz.
Nogi, wzrok - to po mamie masz.
Zębów błysk - to po mamie masz.
Piękny krok - a to po mnie masz.
Przystojny jestem i trudno mi z tym (...)


More?
I've got a smile - it's your mum's smile
Legs, eyes - they're your mum's
Siny teeth - they're your mum's
Nice way of walking - it's after me
I'm handsome and I find it hard (...)
uśmiech - a smile
mieć - to have
to - it
mama - mum
noga - a leg
wzrok - eyesight, eyes/ gaze
przystojny - handsome
być/ jestem - to be/ I am
trudno - hard, difficult
ja/ mi - I/ (to) me
z - with
to/ tym - it
1999
vocalist: Cezary Pazura (actor)
przy

= at, beside, next to, with the accompaniment of
(przy kim? przy czym?)
Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie,
przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź.
A teraz chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie,
przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź.


Listen to the whole song
Come to me,
feel relaxed,
stay with me,
stay with me.
chodzić - to go, to walk
tu - here
ja/ do mnie - I/ to me
poczuć się - to feel
swobodnie - at ease, comfortable, freely
być - to be
a - and
teraz - now
2001
vocalist: Piotr Kupicha
band: Feel
from their debut album "Feel"
Zaliczyć stok i w dolinę zejść
Gdzie na turystów czeka schronisko
Przy stole usiąść, kanapkę zjeść
Ogrzać się wspólnie przy ognisku.


Watch the video
Go down the slope and go down to the valley
Where there's a shelter waiting for a tourist
Sit at the table,
have a sandwich,
Get warm together
at a fireplace
zaliczyć - to tick sth off, to do something successfully
stok - a mountain slope
i - and
w - in/to
dolina - a valley
zejść - to go down
gdzie - where
na - for
turysta - a tourist
czekać - to wait
schronisko - a mountain shelter
stół - a table
usiąść - to sit down
kanapka - a sandwich
zjeść - to eat
ogrzać się - to warm up
wspólnie - together
ognisko - a fireplace, a bonfire
1997
band: T-raperzy znad Wisły
Co to da, że przy oknie usiądziesz
Nawet wśród niepalących
Podróż tak samo skończy się
Gdybyś w korytarzu stał.


Watch the video
And what's the point of sitting next to the window
Even amongst the non-smokers
The journey is going to end just the same
If you were standing in the corridor.
co - what
to - it
dać - to give
że - that
okno - a window
usiąść - to sit down
nawet - even
wśród - among
niepalący - a non-smoker
podróż - a journey
tak samo - in the same way
skończyć się - to end
gdybyś - if you
w - in
korytarz - a corridor
stać - to stand
2009
singer: Renata Przemyk
album: "Odjazd"
Jadą wozy kolorowe taborami
ej, Cyganie, tak bym chciała jechać z wami
będę sobie mieszkać kątem przy muzyce
będę słuchać opowieści starych skrzypiec


The whole song
Colourful wagons are coming
Gypsies, I'd love to go with you so much
I would be staying at your place surrounded by music
I will be listening tales told by an old violin
jechać - to go
wóz - a cart, a wagon, a caravan
kolorowy/a/e - colourful, colour
tabor - a train of wagons/caravans
Cygan - a Gypsy
tak - so
bym - I would
chcieć - to want
jechać - to go
wy/ wami - you/you
mieszkać - to live, to stay
mieszkać kątem - to be put up by sb
słuchać - to listen
opowieść - a tale
stary/a/e - old
skrzypce - a violin
1970
singer: Maryla Rodowicz

Questions used with the Locative case

As you probably suspected, there’s some bad news as well:
Unfortunately, the five (five and a half) prepositions that are presented above also appear with other cases:(

If at this very moment you feel like venting your anger, have a look at some Polish swear words.

Now, whenever you are ready, continue reading:

So how do we know when we use the Locative and not another case, if we can’t rely on the prepositions?
At school they taught us that the key to understanding cases are the question that go with them. Questions can help you identify the case that a certain noun is in or should be in.

The Locative case is used with these questions:

o czym? o kim?

= about what? about whom?

See how it works:

Question WordExampleSloppy TranslationMini-dictionaryGossip Column

Who? When? Why
o kim?

(who about?)
"Wiesz o kim mówię?"
"Wiem, o Leninie"
"Czy tutaj mieszkał?
Czy tutaj śnił?"
"Tak na tej ziemi, tu w Poroninie
Przed żandarmami Cara się krył."


Listen to the whole song
- Do you know who I'm talking about?
- Yes, about Lenin.
Did he live here?
Did he dream here?
- Yes, here, on this land, here in Poronin, he was hiding from the Tsar's policemen.
wiedzieć - o know
mówić - to talk
Lenin;)
Czy... - question word
tutaj - here
mieszkać - to live
śnić - to dream
tak - yes
na - on, in, at
ta ziemia - this land
tu - here
w - in
przed - from
żandarm - a military policeman
car - a Tsar
kryć się - to hide
lyrics: Julian Tuwim
vocalist: Paweł Kukiz
band: Piersi
It's not one of Kukiz's best known pieces, or Tuwim's best known poems; while Kukiz is having a laugh, Tuwim might have taken the topic seriously...
O kim będę mówić
kwiatom i przydrożnym drzewom
o kim będę może
zbyt często śnić?


More?
Who am I going to talk about to flowers and road-side trees?
Who am I going to dream about, perhaps too often?
mówić - to talk
kwiat - a flower
przydrożny - found by the road/path
drzewo - a tree
może - maybe
zbyt - too, excessively
często - often
śnić - to dream
lyrics: M. Sewen, M. Skolarski, A. Kłodzki
singer: Anna Jantar
o czym?O czym marzy dziewczyna
Gdy dorastać zaczyna
Kiedy z pączka zamienia się w kwiat


More?
What does a girl dream about,
when she starts to reach adolescence,
when she changes from a bud into a flower?
marzyć - to dream
dziewczyna - a girl
gdy - when
dorastać - to grow up
zaczynać - to start
kiedy - when
z - from
pączek - a bud
zmienić się w - to change/turn into
kwiat - a flower
1966
singer: Irena Santor
Ciekawe, o czym myślisz w tym momencie...?
Ja właśnie żuję gumę dla dzieci
Przystawiam do szyby nos...


More?
I'm curious, what are you thinking about right now...?
I'm chewing a bubble gum for kids at the moment
I'm pressing my nose against a window pane
ciekawe - (it's) curious
myśleć - to think
w tym momencie - at this very moment
ja - I
właśnie - right now
żuć - to chew
guma - chewing gum
dla - for
dziecko - a child
przystawiać - to put, to press
do szyby - against glass/ against a window pane
nos - nose
2006
band: Kombajn do zbierania kur po wioskach (KDZKPW),
interesting name for a band, "a combine harvester for collecting chickens in villages"
o kim? o czym?(...) a o
Kim ( o kim ) o czym ( o czym )
była rozmowa
Już mi została tylko połowa (połowa )
(...)
A o kim a o czym była rozmowa
Czy ktoś się zbliża muszę ją schować
Do ( do ) kieszeni (...)


Whole song?
And who and what was this conversation about?
I have only a half left.

And who and what was this conversation about?
Is there anyone coming here, I have to hide it into my pocket.
a - and
była - was
rozmowa - conversation
już - already
mi - me
zostać - to be left
tylko - only
połowa - half
czy - a question word
ktoś - somebody
zbliżać się - to come near
musieć - must
schować - to hide
do - into
kieszeń - a pocket
1997
band: Wzgórze Ya-Pa 3
album: "Centrum"
o czym - po czym >> not used as questions here but great as a memory aid;)Ja śpiewam nie wiem o czym
Śpiewam nie wiem o czym
Mnie nie zaskoczy żaden tekst
Ja śpiewam nie wiem o czym
Nie wiem co jest po czym
Gdy zamknę oczy ciemno jest.


Watch the video
I don't know what I'm singing about
I don't know what I'm singing about
No lyrics will surprise me
I don't know what I'm singing about
I don't know what follows what
When I close my eyes,
it's pitch black
ja - I
śpiewać - to sing
nie - no, not
wiedzieć - to know
mnie - me
zaskoczyć - to surprise
żaden - no, not even one
tekst - text, lyrics
co - what
jest - is
po - after
gdy - when
zamknąć - to close
oczy - eyes
ciemno - dark
vocalist: Andrzej Kozłowski
from comic group Kabaret pod Wyrwigroszem

Now, you can imagine that if someone tried to answer these questions, the nouns in the answers would be in the Locative case.

Good luck:)

Related posts:

 Leave a Reply

(required)

(required)